رویه های بازگرداندن کالا:

از ما ایراد بگیرید ما انتقادات شمارا با گوش جان پذیراییم!
شرکت سون آی با وجود تجربه چند دهه ای خود در زمینه تولید کالای خواب پشمی ، همچنان در حال آموختن و بهینه سازی تولیدات خود است. شما می توانید در صورت نارضایتی از کالای خریداری شده تان ، با اعلام علت نارضایتی، محصول را به شرکت بازگردانده و هزینه پرداخت شده و پستی را تمام و کمال از دریافت نمایید.