شرایط استفاده:

لازم به ذکر است لحاف و تشک تولیدی ما به صورت خام فروخته می شوند که بهتر است برای جلوگیری از کثیف شدنشان از یک رویه بر روی آنها استفاده شود. انتخاب رویه سلیقه شخصی است که بسته سن و علاقه هر فردی از پارچه فروش ها قابل خرید است. در این صورت اگر هم رویه چرک شود میتوان آنرا شست. در صورت چرک شدن خود محصول هم می توان آن را با آب و مایع ظرفشویی شست. لازم به ذکر است نباید از پودر رخت شویی برای شست و شو استفاده شود چرا که باعث سفت شدن پشم میشود.
عمر پشم زیاد است و تا سالها اتفاقی برای آن نمی افتد. بعد از ۵ تا ۱۰ سال (بسته به شرایط استفاده) ممکن است پارچه متقال خراب شود. در اینصورت پشم داخل آن را می توان برای پر کردن بالش و یا حلاجی و دوخت دوباره به همان شکل قبل استفاده کرد. البته بعد از حلاجی پشم به تکه های کوچکتر تبدیل میشود .

محصولات